GCC Code Coverage Report
Directory: ./ Exec Total Coverage
File: node_external_reference.h Lines: 4 4 100.0 %
Date: 2022-05-01 04:15:26 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8-fast-api-calls.h"
9
#include "v8.h"
10
11
namespace node {
12
13
using CFunctionCallback = void (*)(v8::Local<v8::Value> receiver);
14
15
// This class manages the external references from the V8 heap
16
// to the C++ addresses in Node.js.
17
class ExternalReferenceRegistry {
18
 public:
19
 ExternalReferenceRegistry();
20
21
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
22
 V(CFunctionCallback)                             \
23
 V(const v8::CFunctionInfo*)                         \
24
 V(v8::FunctionCallback)                           \
25
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
26
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
27
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
28
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
29
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
30
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
31
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
32
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
33
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)
34
35
#define V(ExternalReferenceType)                        \
36
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
37
3493331
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
38
#undef V
39
40
 // This can be called only once.
41
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
42
43
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
44
45
 private:
46
 template <typename T>
47
3493331
 void RegisterT(T* address) {
48
3493331
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
49
3493331
 }
50
 bool is_finalized_ = false;
51
 std::vector<intptr_t> external_references_;
52
};
53
54
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
55
 V(async_wrap)                                \
56
 V(binding)                                  \
57
 V(blob)                                   \
58
 V(buffer)                                  \
59
 V(contextify)                                \
60
 V(credentials)                                \
61
 V(env_var)                                  \
62
 V(errors)                                  \
63
 V(fs)                                    \
64
 V(fs_dir)                                  \
65
 V(fs_event_wrap)                               \
66
 V(handle_wrap)                                \
67
 V(heap_utils)                                \
68
 V(messaging)                                 \
69
 V(mksnapshot)                                \
70
 V(native_module)                               \
71
 V(options)                                  \
72
 V(os)                                    \
73
 V(performance)                                \
74
 V(process_methods)                              \
75
 V(process_object)                              \
76
 V(report)                                  \
77
 V(task_queue)                                \
78
 V(tcp_wrap)                                 \
79
 V(tty_wrap)                                 \
80
 V(url)                                    \
81
 V(util)                                   \
82
 V(pipe_wrap)                                 \
83
 V(serdes)                                  \
84
 V(string_decoder)                              \
85
 V(stream_wrap)                                \
86
 V(signal_wrap)                                \
87
 V(trace_events)                               \
88
 V(timers)                                  \
89
 V(types)                                   \
90
 V(uv)                                    \
91
 V(v8)                                    \
92
 V(zlib)                                   \
93
 V(worker)
94
95
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
96
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
97
#else
98
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
99
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
100
101
#if HAVE_INSPECTOR
102
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)              \
103
 V(inspector)                                 \
104
 V(profiler)
105
#else
106
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
107
#endif // HAVE_INSPECTOR
108
109
#if HAVE_DTRACE || HAVE_ETW
110
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V) V(dtrace)
111
#else
112
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V)
113
#endif
114
115
#if HAVE_OPENSSL
116
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V) V(crypto) V(tls_wrap)
117
#else
118
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
119
#endif // HAVE_OPENSSL
120
121
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
122
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
123
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
124
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)                   \
125
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V)                  \
126
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
127
128
} // namespace node
129
130
// Declare all the external reference registration functions here,
131
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
132
#define V(modname)                               \
133
 void _register_external_reference_##modname(                 \
134
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
135
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
136
#undef V
137
138
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
139
 void _register_external_reference_##modname(                 \
140
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
141
  func(registry);                              \
142
 }
143
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
144
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_