GCC Code Coverage Report
Directory: ./ Exec Total Coverage
File: node_external_reference.h Lines: 4 4 100.0 %
Date: 2022-09-07 04:19:57 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8-fast-api-calls.h"
9
#include "v8.h"
10
11
namespace node {
12
13
using CFunctionCallback = void (*)(v8::Local<v8::Value> receiver);
14
15
// This class manages the external references from the V8 heap
16
// to the C++ addresses in Node.js.
17
class ExternalReferenceRegistry {
18
 public:
19
 ExternalReferenceRegistry();
20
21
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
22
 V(CFunctionCallback)                             \
23
 V(const v8::CFunctionInfo*)                         \
24
 V(v8::FunctionCallback)                           \
25
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
26
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
27
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
28
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
29
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
30
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
31
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
32
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
33
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)                  \
34
 V(v8::IndexedPropertySetterCallback)                     \
35
 V(v8::IndexedPropertyDefinerCallback)                    \
36
 V(v8::IndexedPropertyDeleterCallback)                    \
37
 V(v8::IndexedPropertyQueryCallback)                     \
38
 V(v8::IndexedPropertyDescriptorCallback)
39
40
#define V(ExternalReferenceType)                        \
41
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
42
4039074
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
43
#undef V
44
45
 // This can be called only once.
46
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
47
48
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
49
50
 private:
51
 template <typename T>
52
4039074
 void RegisterT(T* address) {
53
4039074
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
54
4039074
 }
55
 bool is_finalized_ = false;
56
 std::vector<intptr_t> external_references_;
57
};
58
59
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
60
 V(async_wrap)                                \
61
 V(binding)                                  \
62
 V(blob)                                   \
63
 V(buffer)                                  \
64
 V(builtins)                                 \
65
 V(contextify)                                \
66
 V(credentials)                                \
67
 V(env_var)                                  \
68
 V(errors)                                  \
69
 V(fs)                                    \
70
 V(fs_dir)                                  \
71
 V(fs_event_wrap)                               \
72
 V(handle_wrap)                                \
73
 V(heap_utils)                                \
74
 V(messaging)                                 \
75
 V(mksnapshot)                                \
76
 V(options)                                  \
77
 V(os)                                    \
78
 V(performance)                                \
79
 V(process_methods)                              \
80
 V(process_object)                              \
81
 V(report)                                  \
82
 V(task_queue)                                \
83
 V(tcp_wrap)                                 \
84
 V(tty_wrap)                                 \
85
 V(url)                                    \
86
 V(util)                                   \
87
 V(pipe_wrap)                                 \
88
 V(serdes)                                  \
89
 V(string_decoder)                              \
90
 V(stream_wrap)                                \
91
 V(signal_wrap)                                \
92
 V(trace_events)                               \
93
 V(timers)                                  \
94
 V(types)                                   \
95
 V(uv)                                    \
96
 V(v8)                                    \
97
 V(zlib)                                   \
98
 V(wasm_web_api)                               \
99
 V(worker)
100
101
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
102
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
103
#else
104
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
105
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
106
107
#if HAVE_INSPECTOR
108
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)              \
109
 V(inspector)                                 \
110
 V(profiler)
111
#else
112
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
113
#endif // HAVE_INSPECTOR
114
115
#if HAVE_OPENSSL
116
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V) V(crypto) V(tls_wrap)
117
#else
118
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
119
#endif // HAVE_OPENSSL
120
121
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
122
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
123
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
124
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)                   \
125
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
126
127
} // namespace node
128
129
// Declare all the external reference registration functions here,
130
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
131
#define V(modname)                               \
132
 void _register_external_reference_##modname(                 \
133
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
134
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
135
#undef V
136
137
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
138
 void _register_external_reference_##modname(                 \
139
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
140
  func(registry);                              \
141
 }
142
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
143
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_