GCC Code Coverage Report
Directory: ../ Exec Total Coverage
File: /home/iojs/build/workspace/node-test-commit-linux-coverage-daily/nodes/benchmark/out/../src/node_external_reference.h Lines: 10 10 100.0 %
Date: 2021-05-04 04:12:26 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8.h"
9
10
namespace node {
11
12
// This class manages the external references from the V8 heap
13
// to the C++ addresses in Node.js.
14
4764
class ExternalReferenceRegistry {
15
 public:
16
 ExternalReferenceRegistry();
17
18
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
19
 V(v8::FunctionCallback)                           \
20
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
21
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
22
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
23
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
24
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
25
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
26
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
27
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
28
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)
29
30
#define V(ExternalReferenceType)                        \
31
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
32
1443492
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
33
38112
#undef V
34
28584
35
4764
 // This can be called only once.
36
9528
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
37
9528
38
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
39
40
 private:
41
 template <typename T>
42
1495896
 void RegisterT(T* address) {
43
1495896
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
44
1495896
 }
45
 bool is_finalized_ = false;
46
 std::vector<intptr_t> external_references_;
47
};
48
49
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
50
 V(async_wrap)                                \
51
 V(binding)                                  \
52
 V(buffer)                                  \
53
 V(credentials)                                \
54
 V(env_var)                                  \
55
 V(errors)                                  \
56
 V(fs)                                    \
57
 V(fs_dir)                                  \
58
 V(handle_wrap)                                \
59
 V(heap_utils)                                \
60
 V(messaging)                                 \
61
 V(native_module)                               \
62
 V(process_methods)                              \
63
 V(process_object)                              \
64
 V(task_queue)                                \
65
 V(url)                                    \
66
 V(util)                                   \
67
 V(serdes)                                  \
68
 V(string_decoder)                              \
69
 V(stream_wrap)                                \
70
 V(trace_events)                               \
71
 V(timers)                                  \
72
 V(types)                                   \
73
 V(uv)                                    \
74
 V(v8)                                    \
75
 V(worker)
76
77
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
78
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
79
#else
80
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
81
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
82
83
#if HAVE_INSPECTOR
84
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)              \
85
 V(inspector)                                 \
86
 V(profiler)
87
#else
88
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
89
#endif // HAVE_INSPECTOR
90
91
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
92
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
93
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
94
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
95
96
} // namespace node
97
98
// Declare all the external reference registration functions here,
99
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
100
#define V(modname)                               \
101
 void _register_external_reference_##modname(                 \
102
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
103
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
104
#undef V
105
106
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
107
 void _register_external_reference_##modname(                 \
108
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
109
  func(registry);                              \
110
 }
111
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
112
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_