GCC Code Coverage Report
Directory: ./ Exec Total Coverage
File: node_external_reference.h Lines: 4 4 100.0 %
Date: 2021-08-30 04:13:08 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8.h"
9
10
namespace node {
11
12
// This class manages the external references from the V8 heap
13
// to the C++ addresses in Node.js.
14
class ExternalReferenceRegistry {
15
 public:
16
 ExternalReferenceRegistry();
17
18
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
19
 V(v8::FunctionCallback)                           \
20
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
21
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
22
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
23
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
24
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
25
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
26
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
27
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
28
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)
29
30
#define V(ExternalReferenceType)                        \
31
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
32
1796382
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
33
#undef V
34
35
 // This can be called only once.
36
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
37
38
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
39
40
 private:
41
 template <typename T>
42
1796382
 void RegisterT(T* address) {
43
1796382
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
44
1796382
 }
45
 bool is_finalized_ = false;
46
 std::vector<intptr_t> external_references_;
47
};
48
49
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
50
 V(async_wrap)                                \
51
 V(binding)                                  \
52
 V(blob)                                   \
53
 V(buffer)                                  \
54
 V(contextify)                                \
55
 V(credentials)                                \
56
 V(env_var)                                  \
57
 V(errors)                                  \
58
 V(fs)                                    \
59
 V(fs_dir)                                  \
60
 V(fs_event_wrap)                               \
61
 V(handle_wrap)                                \
62
 V(heap_utils)                                \
63
 V(messaging)                                 \
64
 V(native_module)                               \
65
 V(performance)                                \
66
 V(process_methods)                              \
67
 V(process_object)                              \
68
 V(task_queue)                                \
69
 V(url)                                    \
70
 V(util)                                   \
71
 V(serdes)                                  \
72
 V(string_decoder)                              \
73
 V(stream_wrap)                                \
74
 V(trace_events)                               \
75
 V(timers)                                  \
76
 V(types)                                   \
77
 V(uv)                                    \
78
 V(v8)                                    \
79
 V(worker)
80
81
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
82
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
83
#else
84
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
85
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
86
87
#if HAVE_INSPECTOR
88
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)              \
89
 V(inspector)                                 \
90
 V(profiler)
91
#else
92
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
93
#endif // HAVE_INSPECTOR
94
95
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
96
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
97
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
98
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
99
100
} // namespace node
101
102
// Declare all the external reference registration functions here,
103
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
104
#define V(modname)                               \
105
 void _register_external_reference_##modname(                 \
106
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
107
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
108
#undef V
109
110
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
111
 void _register_external_reference_##modname(                 \
112
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
113
  func(registry);                              \
114
 }
115
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
116
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_