GCC Code Coverage Report
Directory: ./ Exec Total Coverage
File: node_external_reference.h Lines: 4 4 100.0 %
Date: 2021-11-07 03:13:54 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8.h"
9
10
namespace node {
11
12
// This class manages the external references from the V8 heap
13
// to the C++ addresses in Node.js.
14
class ExternalReferenceRegistry {
15
 public:
16
 ExternalReferenceRegistry();
17
18
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
19
 V(v8::FunctionCallback)                           \
20
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
21
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
22
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
23
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
24
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
25
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
26
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
27
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
28
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)
29
30
#define V(ExternalReferenceType)                        \
31
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
32
3278856
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
33
#undef V
34
35
 // This can be called only once.
36
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
37
38
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
39
40
 private:
41
 template <typename T>
42
3278856
 void RegisterT(T* address) {
43
3278856
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
44
3278856
 }
45
 bool is_finalized_ = false;
46
 std::vector<intptr_t> external_references_;
47
};
48
49
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
50
 V(async_wrap)                                \
51
 V(binding)                                  \
52
 V(blob)                                   \
53
 V(buffer)                                  \
54
 V(contextify)                                \
55
 V(credentials)                                \
56
 V(env_var)                                  \
57
 V(errors)                                  \
58
 V(fs)                                    \
59
 V(fs_dir)                                  \
60
 V(fs_event_wrap)                               \
61
 V(handle_wrap)                                \
62
 V(heap_utils)                                \
63
 V(messaging)                                 \
64
 V(native_module)                               \
65
 V(os)                                    \
66
 V(performance)                                \
67
 V(process_methods)                              \
68
 V(process_object)                              \
69
 V(report)                                  \
70
 V(task_queue)                                \
71
 V(tcp_wrap)                                 \
72
 V(tty_wrap)                                 \
73
 V(url)                                    \
74
 V(util)                                   \
75
 V(pipe_wrap)                                 \
76
 V(serdes)                                  \
77
 V(string_decoder)                              \
78
 V(stream_wrap)                                \
79
 V(signal_wrap)                                \
80
 V(trace_events)                               \
81
 V(timers)                                  \
82
 V(types)                                   \
83
 V(uv)                                    \
84
 V(v8)                                    \
85
 V(zlib)                                   \
86
 V(worker)
87
88
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
89
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
90
#else
91
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
92
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
93
94
#if HAVE_INSPECTOR
95
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)              \
96
 V(inspector)                                 \
97
 V(profiler)
98
#else
99
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
100
#endif // HAVE_INSPECTOR
101
102
#if HAVE_DTRACE || HAVE_ETW
103
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V) V(dtrace)
104
#else
105
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V)
106
#endif
107
108
#if HAVE_OPENSSL
109
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V) V(crypto) V(tls_wrap)
110
#else
111
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
112
#endif // HAVE_OPENSSL
113
114
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
115
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
116
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
117
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)                   \
118
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_DTRACE(V)                  \
119
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_CRYPTO(V)
120
121
} // namespace node
122
123
// Declare all the external reference registration functions here,
124
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
125
#define V(modname)                               \
126
 void _register_external_reference_##modname(                 \
127
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
128
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
129
#undef V
130
131
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
132
 void _register_external_reference_##modname(                 \
133
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
134
  func(registry);                              \
135
 }
136
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
137
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_