GCC Code Coverage Report
Directory: ../ Exec Total Coverage
File: /home/iojs/build/workspace/node-test-commit-linux-coverage-daily/nodes/benchmark/out/../src/node_external_reference.h Lines: 10 10 100.0 %
Date: 2021-02-11 04:11:15 Branches: 0 0 - %

Line Branch Exec Source
1
#ifndef SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
2
#define SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_
3
4
#if defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
5
6
#include <cinttypes>
7
#include <vector>
8
#include "v8.h"
9
10
namespace node {
11
12
// This class manages the external references from the V8 heap
13
// to the C++ addresses in Node.js.
14
4621
class ExternalReferenceRegistry {
15
 public:
16
 ExternalReferenceRegistry();
17
18
#define ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)                  \
19
 V(v8::FunctionCallback)                           \
20
 V(v8::AccessorGetterCallback)                        \
21
 V(v8::AccessorSetterCallback)                        \
22
 V(v8::AccessorNameGetterCallback)                      \
23
 V(v8::AccessorNameSetterCallback)                      \
24
 V(v8::GenericNamedPropertyDefinerCallback)                  \
25
 V(v8::GenericNamedPropertyDeleterCallback)                  \
26
 V(v8::GenericNamedPropertyEnumeratorCallback)                \
27
 V(v8::GenericNamedPropertyQueryCallback)                   \
28
 V(v8::GenericNamedPropertySetterCallback)
29
30
#define V(ExternalReferenceType)                        \
31
 void Register(ExternalReferenceType addr) { RegisterT(addr); }
32
956547
 ALLOWED_EXTERNAL_REFERENCE_TYPES(V)
33
27726
#undef V
34
27726
35
4621
 // This can be called only once.
36
9242
 const std::vector<intptr_t>& external_references();
37
9242
38
 bool is_empty() { return external_references_.empty(); }
39
40
 private:
41
 template <typename T>
42
1002757
 void RegisterT(T* address) {
43
1002757
  external_references_.push_back(reinterpret_cast<intptr_t>(address));
44
1002757
 }
45
 bool is_finalized_ = false;
46
 std::vector<intptr_t> external_references_;
47
};
48
49
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                \
50
 V(async_wrap)                                \
51
 V(binding)                                  \
52
 V(buffer)                                  \
53
 V(credentials)                                \
54
 V(env_var)                                  \
55
 V(errors)                                  \
56
 V(handle_wrap)                                \
57
 V(messaging)                                 \
58
 V(native_module)                               \
59
 V(process_methods)                              \
60
 V(process_object)                              \
61
 V(task_queue)                                \
62
 V(url)                                    \
63
 V(util)                                   \
64
 V(string_decoder)                              \
65
 V(trace_events)                               \
66
 V(timers)                                  \
67
 V(types)                                   \
68
 V(worker)
69
70
#if NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
71
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V) V(icu)
72
#else
73
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
74
#endif // NODE_HAVE_I18N_SUPPORT
75
76
#if HAVE_INSPECTOR
77
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V) V(inspector)
78
#else
79
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)
80
#endif // HAVE_INSPECTOR
81
82
#define EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)                   \
83
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_BASE(V)                   \
84
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_INSPECTOR(V)                 \
85
 EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST_I18N(V)
86
87
} // namespace node
88
89
// Declare all the external reference registration functions here,
90
// and define them later with #NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func);
91
#define V(modname)                               \
92
 void _register_external_reference_##modname(                 \
93
   node::ExternalReferenceRegistry* registry);
94
EXTERNAL_REFERENCE_BINDING_LIST(V)
95
#undef V
96
97
#define NODE_MODULE_EXTERNAL_REFERENCE(modname, func)             \
98
 void _register_external_reference_##modname(                 \
99
   node::ExternalReferenceRegistry* registry) {               \
100
  func(registry);                              \
101
 }
102
#endif // defined(NODE_WANT_INTERNALS) && NODE_WANT_INTERNALS
103
#endif // SRC_NODE_EXTERNAL_REFERENCE_H_